Kontakt

Obchodné meno: Richard Bors - RB Electronic
IČO: 35281391
Miesto podnikania: 92901 Dunajská Streda, Dunajská 369/2
Tel.: 0903/417 252
E-mail: rbelectronic@zoznam.sk